Projektpumpar

Kundanpassade KNF pumpar hanteras som projekt med egna individuella nummer.

KNF använder ett sofistikerat modulsystem som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt anpassa pumpens design. Genom att kombinera vår know-how om pumpar med kundens applikationskunskaper kan vi exakt anpassa varje pump till applikationens krav.

Varje produkt som uppfyller specifika kundbehov tilldelas ett separat projektnummer. I detta kundspecifika projekt definiera sedan pumpkonfigurationen, testförhållande, paketering och andra speciella krav.

Slutligen innebär det att eftersom projektnumret är tillägnat en speciell kund kan ingen utomstående köpa pumpen utan kundens godkännande.