Modulsystem

KNF's pumpar bygger på ett modulsystem. Varje pump består av tre huvudkomponenter: pumphuvud, kompressorhus och motor.

 

Materialet i huvudet kan bytas ut för att erbjuda högre kemisk beständighet. Många olika motorvarianter och interna kopplingar mellan pumphuvudena finns för att möta kundens krav.

 

Utgående från en standardpump kan modifiering ske för att erbjuda en kundanpassad lösning, vilket refereras till som ett projekt.