Arbetsprincip

Genom att driva en excenter fås en oscillerande rörelse som för membranet upp och ned. Under den nedåtgående rörelsen suger membranet in mediet via inloppsventilen. Under den uppåtgående rörelsen pressar membranet mediet ut genom utloppsventilen.

 

Membranet tätar pumpkammaren mot pumphuset. Pumpen förflyttar, evakuerar och komprimerar mediet utan behov av olja.

 

Med mer än 50 gaspumpar och 20 vätskepumpear erbjuder KNF ett brett utbud av produktermodeller.

KNF Pump - function