Explosionssäkra pumpar

Våra explosionssäkra pumpar uppfyller ATEX 95 (2014/34/EU) direktiven. De är ideala för att pumpa vätskor i explosiva atmosfärer eller för pumpning av lättantändliga vätskor.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Tryckhöjd (mVp) Sughöjd, självsugande (mVp) Ladda
NF 1.100 EX 1.2 40 2.5
NF 1.300 EX 3 40 2.5