Vakuumpumpar och kompressorer för processer

Denna kategori består av pumpar för neutrala och lätt aggressiva eller korrosiva gaser och ångor. Pålitlighet, robusthet och säkehet är nyckelfunktioner vilka karaktiserar KNF's processpumpar

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig) Ladda
N 286.15 ST... 20 <100 12 174
N 143 ST... 21 130 7 101.5
N 186.3 ST... 21 25 0.5 7.3
N 286.15 SP 22 <100 12 174
N 143 _P... 23 120 7 101.5
N 186.3 _P... 23 15 0.5 7.3
N 186.1.2 ST... 35 130 7 101.5
N 186.1.2 _P... 42 120 7 101.5
N 0150 ST... 100 130 1 14.5
N 0150.3 ST... 100 30 0.5 7.3
N 1200 ST... 120 150 6 87
N 2400.15 ST... 120 <100 12 174
N 0150 _P... 130 120 1 14.5
N 0150.3 _P... 130 25 0.5 7.3
N 1200 SP... 130 150 6 87
N 2400.15 SP... 130 <100 12 174
N 1400.1.2 ST... 240 150 6 87
N 1400.1.2 SP... 250 150 6 87