Temperaturresistenta pumpar

Temperaturresistenta pumpar kan transportera luft likväl som neutrala eller agressiva gaser med en temperatur upp till 240°C. För att förhindra kondensation av den transporterade gasen så har pumparna värmetåliga pumphuvuden med termostater och elektronisk temperaturkontroll som möjligt tillval.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig) Ladda
Temperaturresistenta pumpar
N 86... .16 E 6 290 1.5 21.8
N 012... .16 E 10.5 240 1.5 21.8
N 024... .16 E 18 200 1.5 21.8
N 036... .16 E 30 200 1.5 21.8
N 036.0... .16 E 30 per head 200 1.5 21.8
N 0100... .16 E 100 180 1.5 21.8
Uppvärmda pumpar med termostatstyrd temperaturbegränsning
N 012 ST.11 E 10.5 240 1.5 21.8
N 024 ST.11 E 18 200 1.5 21.8
N 036 ST.11 E 30 200 1.5 21.8
N 036.0 ST.11 E 30 per head 200 1.5 21.8
N 0100 ST.11 E 100 180 1.5 21.8