ATEX-pumpar

De explosionssäkra pumparna är designade för att förhindra intern eller extern explosion, detta genom att innesluta delar som kan antända det transporterade mediet eller omgivande atmosfär. KNF erbjuder ett utbud av explosionssäkra pumpar för användning inom potentiellt explosiv atmosfär. Alla våra pumpar tillverkas enligt ATEX och är certifierade enligt 94/9/EC direktivet för utrustning och skyddssystem.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig) Ladda
N 87 TTE Ex - 50/60Hz 7.5 140 1.5 21.8
N 026... .9 E Ex - 50Hz 15 100 2.5 36.3
N 922 FTE Ex - 50Hz upp till 16 ned till 200 upp till 1.5 upp till 21.8
N 922 FT.29 E Ex - 50Hz från 3 till 16 ned till 200 upp till 1.5 upp till 21.8
N 922 FTE Ex - 60Hz upp till 18 ned till 200 upp till 1.5 upp till 21.8
N 922 FT.29 E Ex - 60Hz från 4 till 18 ned till 200 upp till 1.5 upp till 21.8
N 026.1.2... .9 E Ex - 50Hz 26 100 2 29.0
N 630 ST.9 E Ex – 50Hz 30 120 4 58.0
N 630 ST.9 E Ex - 60Hz 35 120 4 58.0
N 630.15 ST.9 E Ex – 50Hz 30 70 9 131.0
N 630.15 ST.9 E Ex - 60Hz 35 70 9 131.0
N 630.3 ST.9 E Ex – 50Hz 30 25 0.5 7.3
N 630.3 ST.9 E Ex - 60Hz 35 25 0.5 7.3
N 630.1.2 ST.9 E Ex - 50Hz 58 120 4 58.0
N 630.1.2 ST.9 E Ex - 60Hz 68 120 4 58.0
N 0150 ST.9 E Ex - 50Hz 100 130 1 14.5
N 0150.3 ST.9 E Ex - 50Hz 100 30 0.5 7.3
N 0150.1.2 ST.9 E Ex - 50Hz 200 130 1 14.5