Gaspumpar i membranutförande och kompressorer

Sampling, evakuering och komprimering - för uppgifter som dessa erbjuder KNF ett utbud av membranpumpar i olika varianter. Alla dessa pumptyper erbjuder mediatransport utan kontimination och är underhållsfria.

Modell Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig)  
Temperaturresistenta pumpar upp till 100 ned till 180 upp till 1.5 upp till 43.5
ATEX-pumpar upp till 220 ned till 53 upp till 4.0 upp till 58.0
Vakuumpumpar och kompressorer för processer upp till 250 ned till 15 upp till 12 upp till 174
Kemikalieresistenta pumpar upp till 60 ned till 2.0 upp till 1.5 upp till 21.8
Dubbelmembranpumpar upp till 130 ned till 4 upp till 3.0 upp till 43.5