Processpumpar

Gaspumpar i membranutförande och kompressorer

Gaspumpar i membranutförande och kompressorer

KNF's gaspumpar transporterar och komprimerar gaser och ångor och skapar vakuum utan att kontaminera mediet.

visa
Vätskepumpar i membranutförande

Vätskepumpar i membranutförande

Dessa explosionsäkra pumpar uppfyller ATEX95 (2014/34/EU) direktiven. De är idealiska för att pumpa vätskor i explosiv atmosfär eller för att tranportera lättantändliga vätskor.

visa