Vätskepumpar

NF-serien av transportpumpar kombinerar maximal prestanda med minimal storlek. De kemikalieresistenta material möjliggör för pumparna att transportera i princip alla typer av vätska, oavsett om den är neutral eller korrosiv. De klarar att köras torra, är självsugande och underhållsfria.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Tryckhöjd (mVp) Sughöjd, självsugande (mVp) Ladda
FMM 20 0.018 10 4
FEM 1.02 0.02 60 4
FMM 80 0.048 10 4
NF 5 0.05 10 3.5
NFB 5 2 x 0.05 10 3
NF 1.5 0.06 60 3
NF 1.10 0.14 60 3
FEM 1.09 0.09 60 4
FL 10 0.1 10 2
NF 10 0.1 10 3
FF 12 0.15 10 3.0
NF 1.30 0.17 60 5
FF 20 0.23 30 3.5
NF 25 0.25 10 3
NFB 25 2 x 0.3 10 3
NF 1.25 0.3 60 3
NF 30 0.3 10 6
NFB 30 2 x 0.3 10 6
NF 2.35 0.35 160 3
NF 60 0.6 10 3
NFB 60 2 x 0.6 10 3
NF 1.60 0.65 60 3
NF 100 1.2 10 3
NF 1.100 EX 1.2 40 2.5
NFB 100 2 X 1.3 10 3
NF 1.100 1.3 60 3
FP 150 1.5 20 2.7
NF 300 3.0 10 3
NF 1.300 3 60 3
NF 1.300 EX 3 40 2.5
FP 400 4.4 10 3
NF 600 6 10 3
NF 1.600 6 60 3
FK 1100 12.4 10 4.5
FK 1.1100 12.4 60 4.5