Pulsationsdämpare

KNF's membranpulsationsdämpare för vätska kan effektivt reducera pulstaionerna efter en pump med upp till 97%. Det är viktigt att notera att det är nödvändigt att välja rätt typ av pulsationsdämpare och säkerställa att den är korrekt installerad för att garantera optimal prestanda