Mikro kolvgaspumpar

Kolvkompressorer producerar oljefri komprimerad luft och vakuum. De evakuerar, transporterar och komprimerar luft utan kontaminering. KNF's kolvkompressorsystem ger ett större flöde än motsvarande membranpump med samma mått.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Ladda
NPK 03 KVDC-B4 2.7 250 5.5
NPK 03 KVDC 3 250 5.5
NPK 04 KVDC Vacuum 3.3 300 0.6
NPK 04 KVDC Pressure 3.3 550 2
NPK 04 KVDC-B Vacuum 3.3 300 0.6
NPK 04 KVDC-B Pressure 3.3 550 2
NPK 04 DC Vacuum 3.3 300 -