Kolvpumpar

Kolvpumpar producerar oljefri komprimerad luft och vakuum. De evakuerar, transporterar och komprimerar luft utan kontamination. KNF's kolvpumpar erbjuder ett högre flöde än motsvarande membranpump av samma dimension.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Ladda
NPK 03 KVDC-B4 2.7 250 5.5
NPK 03 KVDC 3 250 5.5
NPK 04 KVDC Vacuum 3.3 300 0.6
NPK 04 KVDC Pressure 3.3 550 2
NPK 04 KVDC-B Vacuum 3.3 300 0.6
NPK 04 KVDC-B Pressure 3.3 550 2
NPK 06 KVDC-B 8 250 5.5
NPK 09 AC 12 100 7
NPK 012 DC-B-M PR från 8.3 till 12 220 2.5
NPK 012 DC-B-M VA från 7 till 13.5 140 1
NPK 09 DC 15 100 7
NPK 018 DC Pressure 18 - 1.5
NPK 018 DC Vacuum 18 120 -
NPK 09.1 AC Vacuum 24 100 -
NPK 09.2 AC Pressure 24 - 7
NPK 09.1.2 AC 24 100 7
NPK 25 DC 25 180 4
NPK 25 AC 30 180 5
NPK 050 AC 50 80 2
NPK 0100 AC 78 80 2