Vakuumpumpar och kompressorer

Denna kategori består av pumpar för neutrala och lätt agressiva eller korrosiva gaser och ångor. Dessa pumpar är mycket populära på grund av ett omfattande utbud av modeller med olika karakteristik.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig) Ladda
N 84.4 AN... 4.8 2 0.3 4.4
N 84.3 AN... upp till 5 7 0.3 4.4
N 85.3 K... upp till 5.5 ned till 25 0.3 4.4
N 86 K... upp till 6.5 ned till 100 upp till 2.5 upp till 36.3
N 89 K... upp till 9.5 ned till 100 0.5 7.3
N 811 K... upp till 11.5 ned till 100 0.5 7.3
N 814 K... upp till 12 ned till 240 2 29.0
N 813.3 AN... 13 3 1 14.5
N 813.4 AN... 13 0.5 1 14.5
N 022... upp till 15 100 upp till 4 58.0
N 815 K... upp till 16 ned till 100 - -
N 816 K... upp till 16 ned till 100 0.5 7.3
N 816.3 KPE 16 15 0.5 7.3
N 813.5 ANE 19 1 1 14.5
N 026... upp till 20 100 2.5 36.3
N 920 AP... 21 1.5 0.5 7.3
N 026.3... upp till 22 ned till 20 - -
N 023 AN... 23 213 2 29.0
N 023.3 AN... 23 52 1 14.5
N 816.6 KPE 28 10 0.5 7.3
N 916.50 KPE 28 20 0.5 7.3
N 828... upp till 28 100 1 14.5
N 035... upp till 30 100 upp till 4 upp till 58.0
N 035.3... upp till 30 ned till 13 - -
N 145... upp till 30 100 upp till 7 upp till 101.5
N 838... upp till 34 100 0.5 7.3
N 936 ANE upp till 36 200 0.5 7.3
N 023.1 AN... 39 213 - -
N 023.1.2 AN... 39 213 2 29.0
N 023.2 AN... 39 - 2 29.0
N 026.1... upp till 39 100 - -
N 026.2... upp till 39 - 2 29.0
N 936.3 ANE upp till 39 35 0.5 7.3
N 838.1.2 KNE 42 90 0.5 7.3
N 940.5 APE/-W 50 1.5 0.5 7.3
N 950.50 KN... 55 2 0.5 7.3
N 035.1... upp till 55 100 - -
N 035.2... upp till 55 - upp till 4 upp till 58.0
N 145.2... upp till 55 - upp till 7 upp till 101.5
N 838.1.2 KNDC 60 100 0.5 7.3
N 860... 60 80 1 14.5
N 860.3... 60 2 1 14.5
N 936.1.2 ANE upp till 66 200 0.5 7.3
N 880.3 AN.22 E 80 2 1 14.5