Kemikalieresistenta pumpar

KNF's utbud av kemikalieresistenta pumpar är designade för agressiva gaser och ångor och är lämpliga för universiella applikationer. Oavsett om du behöver transportera eller komprimera mediet eller skapa vakuum, så finns det en pumptyp med rätt pneumatisk karakteristik för uppgiften.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig) Ladda
N 87 TTE - 50Hz 7.5 140 1.5 21.8
N 922 FTE - 50Hz upp till 16 ned till 200 upp till 2.0 upp till 29.0
N 922 FT.29 E - 50Hz från 3 till 16 ned till 200 upp till 2.0 upp till 29.0
N 922 FTE - 60Hz upp till 18 ned till 200 upp till 2.0 upp till 29.0
N 922 FT.29 E - 60Hz från 4 till 18 ned till 200 upp till 2.0 upp till 29.0
N 940.5 TTE - 50/60Hz 48 2 0.5 7.3
N 860 FTE - 50Hz 60 80 1 14.5
N 860.3 FTE - 50Hz 60 2 1 14.5