Gaspumpar i membranutförande

KNF erbjuder ett stort urval av membranpumpar för sampling, evakuering och kompression. Alla pumptyper är baserade på samma arbetsprincip med ett oscillerande membran i pumpen som ger oljefri, okontaminerad och underhållsfri drift.

Modell Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Pressure
(bar relative)
Tryck (psig)  
Temperaturresistenta pumpar upp till 100 ned till 180 upp till 1.5 upp till 43.5
Mikropumpar upp till 12 ned till 200 upp till 1.5 upp till 21.8
Vakuumpumpar och kompressorer upp till 130 ned till 0.5 upp till 7.0 upp till 101.5
Kemikalieresistenta pumpar upp till 60 ned till 2.0 upp till 1.5 upp till 21.8
ATEX-pumpar upp till 220 ned till 53 upp till 4.0 upp till 58.0
Dubbelmembranpumpar upp till 130 ned till 4 upp till 3.0 upp till 43.5