Gaspumpar i membranutförande

Gaspumpar i membranutförande

KNF's gaspumpar transporterar och komprimerar gaser och ångor och skapar vakuum utan att kontaminera mediet.

visa
Micro gas pumpar

Micro gas pumpar

KNF´s mikropumpar i membranutförande för gassampling är extremt kompakta med patenterad teknologi som garanterar hög prestanda.

visa
Kolvpumpar

Kolvpumpar

KNF's kolvpumpar ger oljefri komprimerad luft och vakuum och karaktiseras av deras extremt kompakta storlek.

visa
Vätskepumpar i membranutförande

Vätskepumpar i membranutförande

KNF´s vätskepumpar transporterar både neutrala och aggressiva vätskor utan att kontaminera mediet; de är självsugande och klarar att köras torra.

visa
Doseringspumpar

Doseringspumpar

KNF doseringspumpar är kända för sin höga kemikaliska resistens och prestanda.

visa
Solenoidpumpar för dosering i membranutförande

Solenoidpumpar för dosering i membranutförande

KNF magnetiskt drivna pumpar är speciellt användbara för doseringsapplikationer.

visa
Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör såsom tryckhållningsventiler och pulsationsdämpare finns även i OEM programmet.

visa