Laboratorieutrustning

Vakuumpumpar

Vakuumpumpar i membranutförande klarar av att köras torra och används för ett stor mängd laboratorieapplikationer. De transporterar, komprimerar och evakuerar olika typer av gaser, ångor och luft utan kontaminering. Pumparna används för varierande laboratorieapplikationer till exempel vakuumdestillation, flerkolvsfiltration och geltorkning.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
N 86 KT.18 upp till 6 ned till 100 upp till 2.5
N 816.3 KT.18 16 ned till 15 0.5
N 920 G upp till 21 ned till 2.0 0.5
N 816.1.2 KT.18 30 ned till 100 0.5
N 938.50 KT.18 upp till 32 ned till 12 0.5

Söker du en pump som denna?

 

Besök vår nedladdningsavdelning för manualer och datablad.