Laboratorieutrustning

Kemikalieresistenta pumpar för fuktiga gaser

KNF LABOPORT®  SD är namnet på våra kemikalieresistenta pumpar med integrerat självtorkningssystem. Dessa pumpar erbjuder alla de fördelar som de kemikalieresistena pumparna har i kombination med ett automatiskt självtorkningssystem för att förhindra ansamling av kondensat, i applikationer med våta gaser, till exempel med vakuumtorkkammare. Kondensatet blåses ut ur pumphuvudet regelbundet, i intervall som definieras av användaren, utan att vakuumet förändras. De huvudsakliga fördelarna är bättre evakueringshastighet och längre serviceintervall för våta gasapplikationer.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
N 820.3 FT.40.18 20 10 1
N 840.3 FT.40.18 34 10 1
N 860.3 FT.40.18 60 4 1

Söker du en pump som denna?

 

Besök vår nedladdningsavdelning för manualer och datablad.