Laboratorieutrustning

Kemikalieresistenta pumpar

KNF LABOPORT®   är namnet på våra kemikalieresistenta pumpar för agressiva medier. Dessa pumpar kan användas för transport och evakuering av nästan alla laboratoriegaser och ångor. De kännetecknas framförallt av användningen av resistenta material såsom PTFE till pumphuvudet, FFPM till ventilerna och KNF's strukturmembran med PTFE-beläggning.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
N 810.3 FT.18 10 ned till 8 1
N 820.3 FT.18 20 ned till 8 1
N 840.3 FT.18 34 ned till 8 1
N 842.3 FT.18 34 ned till 2 1

Söker du en pump som denna?

 

Besök vår nedladdningsavdelning för manualer och datablad.