Laboratorieutrustning

ATEX vakuum pumpar

I utvalda LABOPORT® FT pumpar har de gasberörda delarna behandlas för att överföra explosiva medier.

LABOPORT® FT pumpar behandlade på detta sätt är lämpliga för utrustning inom kategori 2G, och är således avsedda för överföring av gas, ånga eller dimma som skapar förutsättningar för en sannolikt tillfällig bildning av en explosiv atmosfär.

ATEX typ: ATEX II 2/-G IIB+H2 T3 Gb Endast för intern atmosfär

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
N 810.3 FT.18 10 ned till 8 1
N 820.3 FT.18 20 ned till 8 1
N 840.3 FT.18 34 ned till 8 1

Söker du en pump som denna?

 

Besök vår nedladdningsavdelning för manualer och datablad.