Laboratorieutrustning

Membranvakuumpumpar

Generella membranpumpar för varierande laboratorieapplikationer till exemple vakuum destillering, flerkolvsfiltration och geltorkning.

Modell Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö))  
Vakuumpumpar upp till 32 ned till 2.0 upp till 2.5
Kemikalieresistenta pumpar upp till 34 ned till 2 upp till 1
Kemikalieresistenta pumpar för fuktiga gaser upp till 60 ned till 4 1
ATEX vakuum pumpar upp till 34 ned till 8 upp till 1

Söker du en pump som denna?

 

Besök vår nedladdningsavdelning för manualer och datablad.