22.04.2015 tillbaka

NFB serien - kraft levererat problemfritt

NFB serien - kraft levererat problemfritt

NFB pumpar har två huvuden drivna av en motor, vilket ger stora fördelar. Om huvudena kopplas parallellt ger den alternerande pumpningen från huvudena ett jämnt flöde. Detta reducerar behovet av att installera extra utrustning för att eliminera pulstioner. Om huvudena arbetar var för sig kan två olika vätskor pumpas samtidigt, vilken kan göra en andra pump överflödig. Båda dessa varianter kan ge kostreducering.


Pumparnas kompakta design ger större flexibilitet för kunden då de skall passas in i deras system. Drivna av borstlösa DC-motorer kan pumparnas flöde regleras av  kunden och matcha önskade parametrar. All detta hjälper till att reducera omständiga tester och förkortar tiden till marknaden.


Genom att använda KNF's välkända membranteknologi transporteras mediet mycket försiktigt, vilket gör hanterigen av känsliga vätskor enklare. Dessutom sker igen kontaminering på grund av förslitning, vilket är fallet för till exempel kugghjulspumpar. Hantering av kemiskt aggressiva vätskor är möjlig genom att använda olika material för membranen och ventiler, i linje med kundens önskemål. Resultatet är underhållsfria pumpar med lång livslängd som perfekt passar avsett ändamål. Vid atmosfäriskt tryck ger NFB5 ett flöde mellan 5 och 50 ml/min och NFB25 50 till 300 ml/min. Maximalt tillåtet tryck vid kontinuerlig drift är 1 bar (ö). Båda pumparna har en sughöjd på 3 meter.
För att få veta mer om de nya NFB-pumparna kontakta ditt lokala KNF säljcenter eller besök produktsidan på  www.knf.com/nfb.

 

Funktioner och fördelar

  • Kompakt design
  • Möjlighet att transportera två olika vätskor samtidigt
  • Reglerbart flöde
  • Membranteknologi för ren, försiktig pumpning av känsliga vätskor
  • Kemiskt resistenta varianter finns tillgängliga
  • Lång livslängd och undershållsfria
  • Självprimande och tål att köras torra
  • Ger möjlighet till kostnadsbesparing
tillbaka