Applikationsområden

  • Kemikalie/processindustrin
  • Hetgasmätning vid förbränning
  • Petrokemiskt processövervakning
  • Gasutsläppsmätning i industrin

Utöver listan av applikationer ovan har vi erfarenhet inom många andra områden.

Vänligen kontakta oss för att diskutera era speciella önskemål.