Laboratorieapplikationer

 • Centrifugalkoncentration
 • Avgasning
 • Torkning
 • Filtrering
 • Vätskeaspirering
 • Geltorkning
 • Vätskedosering
 • Kontinuerlig vätskedosering
 • Vätsketransport
 • Rotationsindunstning
 • Extraktion i fast fas
 • Vakuumugnar

Utöver listan av applikationer ovan har vi erfarenhet inom många andra områden.

Vänligen kontakta oss för att diskutera era speciella önskemål.