AT THE CENTER OF
PUMP TECHNOLOGY & INNOVATION
ANYTIME, ANYWHERE
VISIT OUR BLOG

Välkommen till KNF

KNF utvecklar, producerar och säljer högkvalitativa membranpumpar och system för gas, ånga och vätskor. Pumparna finns som inbyggnadspumpar till OEM användning likväl som för process och laboratorie användningar. Den oberoende KNF gruppen består av 15 företag och fem produktionanläggningar över hela världen.

Mer om KNF gruppen

Gaspumpar

KNF's gaspumpar transporterar och komprimerar gaser och ångor samt skapar vakuum utan att kontaminera mediet.

Vätskepumpar

KNF's vätskepumpar förflyttar och doserar både neutrala och aggressiva vätskor utan att kontaminera vätskan.

Laboratorie- utrustning

KNF's laboratoriepumpar, system och rotationsindunstare används för en bred variation av laboratorieapplikationer där noggrannhet och kemisk beständighet krävs.