Logo

Mikro kolvgaspumpar

Kolvkompressorer producerar oljefri komprimerad luft och vakuum. De evakuerar, transporterar och komprimerar luft utan kontaminering. KNF's kolvkompressorsystem ger ett större flöde än motsvarande membranpump med samma mått.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
NPK 03 DC-B 2.7 250 5.5
NPK 03 DC-M 3 250 5.5
NPK 04 DC Vacuum 3.3 300 -
NPK 04 DC Pressure 3.3 - 1
NPK 04 DCB Vacuum 3.3 300 -
NPK 04 DCB Pressure 3.3 - 1