Logo

Kolvpumpar

Kolvpumpar producerar oljefri komprimerad luft och vakuum. De evakuerar, transporterar och komprimerar luft utan kontamination. KNF's kolvpumpar erbjuder ett högre flöde än motsvarande membranpump av samma dimension.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
NPK 03 DC-B 2.7 250 5.5
NPK 03 DC-M 3 250 5.5
NPK 04 DC Vacuum 3.3 300 -
NPK 04 DC Pressure 3.3 - 1
NPK 04 DCB Vacuum 3.3 300 -
NPK 04 DCB Pressure 3.3 - 1
NPK 09 AC 12 100 7
NPK 09 DC 15 100 7
NPK 018 DC Pressure 18 - 1.5
NPK 018 DC Vacuum 18 120 -
NPK 09.1/.2/.1.2 AC 24 ned till 100 upp till 7
NPK 25 DC 25 180 4
NPK 25 AC 30 180 5
NPK 050 AC 50 80 2
NPK 0100 78 80 2