Logo

Gaspumpar i membranutförande

KNF erbjuder ett stort urval av membranpumpar för sampling, evakuering och kompression. Alla pumptyper är baserade på samma arbetsprincip med ett oscillerande membran i pumpen som ger oljefri, okontaminerad och underhållsfri drift.

Modell Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö))  
Mikropumpar upp till 12 ned till 200 upp till 1.5
Vakuumpumpar och kompressorer upp till 130 ned till 0.5 upp till 7.0
Kemikalieresistenta pumpar upp till 60 ned till 2.0 upp till 1.5
Temperaturresistenta pumpar upp till 100 ned till 180 upp till 1.5
ATEX-pumpar upp till 220 ned till 53 upp till 4.0
Dubbelmembranpumpar upp till 130 ned till 4 upp till 3.0