Logo

Temperaturresistenta pumpar

Temperaturresistenta pumpar kan transportera luft likväl som neutrala eller agressiva gaser med en temperatur upp till 240°C. För att förhindra kondensation av den transporterade gasen så har pumparna värmetåliga pumphuvuden med termostater och elektronisk temperaturkontroll som möjligt tillval.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
Temperaturresistenta pumpar
N 86... .16 E 6 290 1.5
N 012... .16 E 10.5 240 1.5
N 024... .16 E 18 200 1.5
N 036... .16 E 30 200 1.5
N 036.0... .16 E 30 200 1.5
N 0100... .16 E 100 180 1.5
Uppvärmda pumpar med termostatstyrd temperaturbegränsning
N 012 ST.11 E 10.5 240 1.5
N 024 ST.11 E 18 200 1.5
N 036 ST.11 E 30 200 1.5
N 036.0 ST.11 E 30 200 1.5
N 0100 ST.11 E 100 180 1.5
Uppvärmda pumpar med elektronisk kontroll
N 012 ST.26 E 10.5 240 1.5
N 024 ST.26 E 18 200 1.5
N 036 ST.26 E 30 200 1.5
N 036.0 ST.26 E 30 200 1.5
N 0100 ST.26 E 100 180 1.5