Logo

Kemikalieresistenta pumpar

KNF's utbud av kemikalieresistenta pumpar är designade för agressiva gaser och ångor och är lämpliga för universiella applikationer. Oavsett om du behöver transportera eller komprimera mediet eller skapa vakuum, så finns det en pumptyp med rätt pneumatisk karakteristik för uppgiften.

Typ Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö)) Ladda
N 87 TTE 7.5 140 1.5
N 922 FTE upp till 16 200 2.0
N 922 FT.29 E from 10 to 16 200 2.0
N 940.5 TTE 48 2 0.5
N 860 FTE 60 80 1
N 860.3 FTE 60 2 1