Logo

Gaspumpar i membranutförande och kompressorer

Sampling, evakuering och komprimering - för uppgifter som dessa erbjuder KNF ett utbud av membranpumpar i olika varianter. Alla dessa pumptyper erbjuder mediatransport utan kontimination och är underhållsfria.

Modell Flöde vid atmosfärstryck (l/min) Vakuum (mbar absolut) Tryck (bar (ö))  
Vakuumpumpar och kompressorer för processer upp till 250 ned till 15 upp till 12
ATEX-pumpar upp till 220 ned till 53 upp till 4.0
Temperaturresistenta pumpar upp till 100 ned till 180 upp till 1.5
Kemikalieresistenta pumpar upp till 60 ned till 2.0 upp till 1.5
Dubbelmembranpumpar upp till 130 ned till 4 upp till 3.0